Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady i warunki sprzedaży towarów w sklepie internetowym działającym pod adresem: https://sklep.kadrywpigulce.pl ; („Sklep Internetowy”).

I POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Podmiotem odpowiedzialnym za obsługę procesu zakupowego jest Donata Hermann, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „KWP Donata Hermann” z siedzibą w Łodzi (91-002), przy ulicy ul. Drewnowska 49a/9, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługująca się numerem NIP 7811688933, Regon: 369393887, z którym kontakt możliwy jest pod adresem e-mail kadrywpigulce@gmail.com.
Do korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym przeglądania Towarów dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego oraz składania zamówień, niezbędny jest:
a) komputer, telefon, tablet lub inne urządzenie z dostępem do sieci Internet;
b) przeglądarka internetowa: Safari, Chrome, Internet Explorer, Firefox lub Opera;
c) aktywne konto poczty elektronicznej e-mail.
Klientami Sklepu Internetowego mogą być pełnoletnie osoby fizyczne posiadające co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, posiadające zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych.

II DEFINICJE

Klient – każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta ze Sklepu Internetowego.
Koszyk – element Sklepu Internetowego, w którym Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: dane Klienta, ilość Towarów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, forma płatności oraz inne dane, których udostępnienie jest konieczne w związku z realizacją zamówienia KWP Donata Hermann, w tym w szczególności dotycząca Towarów, nowości, promocji itp.
Sklep Internetowy – platforma informatyczna zarządzana przez KWP Donata Hermann, działająca pod adresem: https://sklep.kadrywpigulce.pl
Towary – produkty, na które można złożyć zamówienie w Sklepie Internetowym.

III. ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

Przed złożeniem zamówienia w Sklepie Internetowym, Klient powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
Informacje o Towarach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Informacje o Towarach podane na stronie Sklepu Internetowego stanowią zaproszenie do składania ofert przez Klientów.
Składając zamówienie w Sklepie Internetowym, Klient składa KWP Donata Hermann ofertę zawarcia umowy sprzedaży (kupna) wybranego Towaru. Zawarcie umowy sprzedaży wymaga złożenia zamówienia przez Klienta, a następnie potwierdzenia Klientowi przyjęcia zamówienia do realizacji przez KWP Donata Hermann, po weryfikacji przez KWP Donata Hermann dostępności Towarów w magazynie.
Ceny Towarów dostępnych w Sklepie Internetowym w momencie złożenia przez Klienta zamówienia są wiążące dla Klienta i KWP Donata Hermann
Dokonywanie zamówień w Sklepie Internetowym jest możliwe przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.
Klient może złożyć zamówienie w Sklepie Internetowym poprzez dokonanie wyboru Towarów zaprezentowanych na stronie Sklepu Internetowego i dodanie ich do Koszyka.
Po dodaniu Towarów do Koszyka oraz podaniu danych niezbędnych do realizacji zamówienia, Klient potwierdza złożenie zamówienia poprzez kliknięcie przycisku: „ZAMAWIAM I PŁACĘ”.
Ceny Towarów dostępnych w Sklepie Internetowym podane są w złotówkach i zawierają podatek VAT (są cenami brutto).
Cena Towaru podana na stronie Sklepu Internetowego nie obejmuje kosztu przesyłki Towaru do Klienta. Do ceny Towaru doliczany jest koszt przesyłki, którego wysokość wskazana jest w Koszyku, przed potwierdzeniem przez Klienta złożenia zamówienia. Koszty przesyłki zależą od sposobu dostarczenia Towaru do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia.
Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
Klient składający zamówienie w Sklepie Internetowym może skorzystać z następujących form płatności:
a) płatność przelewem – przed odbiorem zamówionego Towaru, na rachunek bankowy KWP Donata Hermann wskazany na stronie Sklepu Internetowego
b) płatność BLIK;
c) płatność online za pomocą szybkich przelewów lub kartą płatniczą, za pośrednictwem strony płatności operatora Blue Media:

IV. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

KWP Donata Hermann potwierdza Klientowi przyjęcie zamówienia do realizacji na podany przez Klienta podczas składania zamówienia adres e-mail, w terminie do 3 dni roboczych lub w przypadku akcji promocyjnych do 7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.
W przypadku gdy realizacja złożonego przez Klienta zamówienia nie jest możliwa z powodu braku dostępności Towaru w magazynie (np. z powodu jednoczesnego złożenia zamówienia na ten sam Towar przez wielu klientów), KWP Donata Hermann informuje o tym fakcie Klienta w terminie wskazanym w ust. 1 powyżej, wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail. W przypadku braku dostępności części Towarów objętych zamówieniem Klient podejmuje decyzję, czy zamówienie ma zostać zrealizowane częściowo, czy w całości anulowane.
Klient może zmienić lub anulować zamówienie za pośrednictwem adresu e-mail: kadrywpigulce@gmail.com, do momentu wysłania przez KWP Donata Hermann zamówionych Towarów.
W przypadku anulowania zamówienia w sytuacji wskazanej w ust. 2 lub ust. 3 powyżej, jeśli zapłata została dokonana z góry, KWP Donata Hermann zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub jej część w przypadku realizacji zamówienia w części) w ciągu pięciu dni roboczych od dnia anulowania zamówienia.
W przypadku wyboru przez Klienta formy płatności, warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest uprzednie dokonanie płatności za zamówiony Towar. W przypadku wyboru przez Klienta formy płatności przelewem, KWP Donata Hermann przyjmie zamówienie do realizacji po zaksięgowaniu płatności za zamówiony Towar na rachunku bankowym MKWP Donata Hermann. W przypadku wyboru przez Klienta formy płatności przelewem, Klient powinien dokonać płatności w ciągu trzech dni od dnia złożenia zamówienia.
Towary zamówione w Sklepie Internetowym są dostarczane na wskazany przez Klienta w czasie składania zamówienia adres dostawy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w terminie do trzech dni roboczych lub w przypadku akcji promocyjnych do siedmiu dni roboczych od dnia wysłania do Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.
Doręczenie przesyłki Klientowi jest realizowane za pośrednictwem firmy kurierskiej (DPD lub InPost) lub za pośrednictwem paczkomatów InPost, do wybranego przez Klienta paczkomatu. Doręczenie przesyłki Klientowi lub do wybranego przez Klienta paczkomatu zostanie zrealizowane w dzień roboczy.
Próba doręczenia przesyłki Klientowi następuje 1 raz. W przypadku gdy Klient był nieobecny pod wskazanym adresem, powinien skontaktować się z firmą kurierską i umówić ponowne dostarczenie. Po drugiej nieskutecznej próbie doręczenia przesyłki, Towar zostanie zwrócony do KWP Donata Hermann, o czym Klient zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w czasie składania zamówienia. W przypadku Towarów, w których płatność miała nastąpić gotówką przy odbiorze, po drugiej nieskutecznej próbie dostarczenia przesyłki, zamówienie zostanie w całości anulowane, a w przypadku zamówień opłaconych KWP Donata Hermann skontaktuje się z Klientem aby uzgodnić, czy zamówienie zostanie anulowane, czy podjęta zostanie kolejna próba doręczenia zamówienia.
KWP Donata Hermann dostarcza Towar Klientowi wraz z dokumentem sprzedaży w postaci paragonu lub faktury VAT, jeżeli Klient zaznaczy, że prosi o jej wystawienie podczas składania zamówienia i poda dane. Faktura zostanie wysłana mailem na wskazany w zamówieniu adres email. W przypadku wyboru przez Klienta opcji „zapakuj na prezent” oraz prośby o niedołączanie paragonu do paczki, KWP Donata Hermann prześle Klientowi paragon elektronicznie, na wskazany w zamówieniu adres email.

V. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Klient będący konsumentem może bez podania jakiejkolwiek przyczyny odstąpić od umowy w terminie 14 dni od objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, składając KWP Donata Hermann oświadczenie o odstąpieniu od umowy zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Klient może złożyć oświadczenie korzystając z wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
W przypadku odstąpienia od umowy w trybie wskazanym w ust. 1 powyżej, Klient powinien zwrócić Towar do Sklepu Internetowego na następujący adres: KWP Donata Hermann, ul. Jaracza 72, 90-251 Łódź, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru do Sklepu Internetowego.
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w wypadkach określonych w art. 38 wskazanej w ust. 1 powyżej ustawy, m. in. w odniesieniu do umów:
a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
d) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
W przypadku odstąpienia od umowy w trybie wskazanym w ust. 1 powyżej, KWP Donata Hermann ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez KWP Donata Hermann.
KWP Donata Hermann nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów (KWP Donata Hermann zwraca w takiej sytuacji koszty dostawy w równowartości najtańszego sposobu dostawy spośród oferowanych przez KWP Donata Hermann podczas składania zamówienia).
KWP Donata Hermann dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
KWP Donata Hermann może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

VI. REKLAMACJE

KWP Donata Hermann zobowiązuje się do dostarczenia Klientowi Towaru bez wad.
KWP Donata Hermann jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną, na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
KWP Donata Hermann rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji złożonej przez Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji.
Reklamacje związane z niezgodnością Towaru z umową mogą zostać złożone na adres email: kadrywpigulce@gmail.com.
Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W szczególności Klient może skierować wniosek o wszczęcie postępowania mediacyjnego do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej lub zwrócić się do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu. Do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń niezbędna jest zgoda obu stron.
Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pomocy w rozstrzygnięciu sporu ze sprzedawcą oraz uzyskania bezpłatnej porady lub informacji prawnej od powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Stowarzyszenia Konsumentów Polskich, Federacji Konsumentów.
Klient będący konsumentem, dokonujący zakupu Towarów, jest także uprawniony do skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania sporów i dochodzenia roszczeń w postaci platformy interaktywnej ODR (Online Dispute Resolution), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany Rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE.

VII. DANE OSOBOWE

Postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych zostały zawarte w Polityce prywatności.

VIII. NEWSLETTER

Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od KWP Donata Hermann informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną, w postaci Newslettera, na wskazany przez Klienta adres e-mail.
Klient może zrezygnować z otrzymywania Newslettera w każdym czasie. W każdej wiadomości marketingowej, którą wysyła KWP Donata Hermann, znajduje się specjalny link do rezygnacji z Newslettera. Rezygnacja z Newslettera dla zarejestrowanych Klientów jest możliwa także poprzez zmianę ustawień na koncie użytkownika.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

KWP Donata Hermann przysługują prawa autorskie lub odpowiednia licencja do zdjęć oraz treści zawartych na stronie Sklepu Internetowego. Kopiowanie i rozpowszechnianie ich bez zgody KWP Donata Hermann jest zabronione.
KWP Donata Hermann nie stosuje kodeksu dobrych praktyk w rozumieniu ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.
Nazwy Towarów zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego mogą być chronione na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej.
W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa, m.in. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia uruchomienia sklepu internetowego.

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy
Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować KWP Donata Hermannpisząc na adres e-mail: kadrywpigulce@gmail.com.
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
[formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy]
-Adresat: KWP Donata Hermann, ul. Jaracza 72, 90-251 Łódź, e-mail: kadrywpigulce@gmail.com
-Ja/My niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: ……………………………………..,
-Numer zamówienia: ……………..
-Data zawarcia umowy/odbioru (data paragonu): ………………………………..
-Imię i nazwisko konsumenta(-ów): ………………………………..
-Adres konsumenta(-ów): ………………………………..
-Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej): ………………………………..
-Data: ………………………………..

Polityka prywatności

I. DANE OSOBOWE

Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego jest: jest Donata Hermann, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „KWP Donata Hermann”, ul. Jaracza 72, 90-251 Łódź, NIP: 7811688933
Kontakt z administratorem możliwy pod adresem e-mail kadrywpigulce@gmail.com
KWP Donata Hermann przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”).
Polityka prywatności znajduje zastosowanie, jeżeli korzystasz z usług KWP Donata Hermann, czyli dokonujesz rejestracji w Sklepie Internetowym, kupujesz produkty KWP Donata Hermann w Sklepie Internetowym, kontaktujesz się z nami lub zapisujesz się na newsletter, w celu otrzymywania od nas pocztą elektroniczną wiadomości mailowych z treściami marketingowymi. Dane osobowe przetwarzane przez KWP Donata Hermann są uzyskiwane bezpośrednio od Klientów, w związku z korzystaniem z usług KWP Donata Hermann.
W zależności od usług, z jakich korzystasz, KWP Donata Hermann przetwarza następujące dane osobowe: KWP Donata Hermann wykorzystuje dane osobowe w celu udostępnienia Klientom usług KWP Donata Hermann zarządzania kontem w Sklepie Internetowym oraz realizacji zamówień i obsługi zwrotów i reklamacji, przetwarzania danych dla celów rachunkowych i podatkowych, a także wysyłki zamówionego newslettera. Podstawą do przetwarzania danych jest przetwarzanie niezbędne dla realizacji umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w pewnych przypadkach podstawą prawną może być także szczególny przepis prawa, który pozwala KWP Donata Hermann przetwarzać dane, w celu wykonania prawnego obowiązku – np. przepisy rachunkowe i podatkowe (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
KWP Donata Hermann wysyła do Klientów komunikaty marketingowe w postaci newslettera na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej tylko wtedy, gdy Klient wyraził na to zgodę. Podstawą do przetwarzania danych jest zgoda Klienta (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Klient może zrezygnować z otrzymywania Newslettera w każdym czasie. W każdej wiadomości marketingowej, którą wysyła KWP Donata Hermann znajduje się specjalny link do rezygnacji z Newslettera. Użytkownik, który dokonał rejestracji w Sklepie Internetowym może zrezygnować z newslettera także poprzez zmianę ustawień na koncie użytkownika. Wycofanie zgody możliwe jest także poprzez wysłanie do KWP Donata Hermann wiadomości mailowej na adres: kadrywpigulce@gmail.com. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
KWP Donata Hermann wykorzystuje dane osobowe w celu kontaktowania się z Klientami, na przykład pocztą elektroniczną, a także odpowiadając na posty w mediach społecznościowych, które zostały skierowane do KWP Donata Hermann, w celu lepszego wykonywania usług, informowania o zmianach oraz udzielania wyjaśnień i informacji. Podstawą do przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes KWP Donata Hermann (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
KWP Donata Hermann wymaga podania przez Klienta tych danych osobowych, które są niezbędne dla realizacji umowy – wykonania usług lub realizacji zamówienia. W przypadku, gdy informacje te nie zostaną podane przez Klienta, KWP Donata Hermann nie będzie mógł zrealizować usług lub zamówień. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, np. podatkowe, KWP Donata Hermann może wymagać podania także innych niezbędnych danych. Poza powyższymi przypadkami, podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne.
KWP Donata Hermann powierza dane osobowe do przetwarzania dostawcom usług, którzy realizują określone obowiązki i funkcje w imieniu KWP Donata Hermann. KWP Donata Hermann udostępnia dane dostawcom usług mającym na celu: wsparcie strony internetowej Sklepu, realizację usług związanych z marketingiem bezpośrednim za pośrednictwem poczty elektronicznej, obsługę internetowych kanałów medialnych i mediów społecznościowych, realizację płatności związanych z zamówieniami w Sklepie, realizację usług związanych z przechowywaniem danych, realizację usług kurierskich, realizację usług księgowych oraz realizację usług prawnych na rzecz KWP Donata Hermann. KWP Donata Hermann powierza dostawcom usług wymienionym powyżej wyłącznie takie dane, które są niezbędne dla prawidłowego wykonania usług na rzecz lub w imieniu KWP Donata Hermann. W przypadku przekazywania danych, KWP Donata Hermann zapewnia, aby dostawca usług przetwarzał dane z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa, a także nie wykorzystywał danych do celów innych niż realizacja usług na rzecz KWP Donata Hermann.
Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:- dhosting.pl Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 98, 00-807 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydz. Gospodarczy KRS, KRS 0000336780, NIP 701019836, w celu przechowywania danych osobowych na serwerze, – UAB MailerLite Address: J. Basanavičiaus g. 15, Vilnius, Lithuania Registration: 30294205 VAT code: LT100007448516 służącego do przesyłania newslettera.
KWP Donata Hermann nie przekazuje danych osobowych innym podmiotom niż dostawcy usług opisani w pkt. powyżej, za wyjątkiem przypadków, gdy jest to konieczne w związku z przepisami prawa lub decyzją organów władzy, a także w przypadku konieczności ustalenia, wykonywania lub obrony praw KWP Donata Hermann.
KWP Donata Hermann nie przekazuje danych osobowych poza obszar Unii Europejskiej.
KWP Donata Hermann przetwarza dane osobowe Klientów wyłącznie przez taki okres, jaki jest konieczny dla należytego wykonywania umów z Klientami, tj. świadczenia usług, a także obsługi zamówień oraz procesu reklamacyjnego, dochodzenia roszczeń w związku z wykonaniem umowy, a także przez okres jaki wynika z obowiązków nałożonych na KWP Donata Hermann przepisami prawa (np. w zakresie wykonania obowiązków podatkowych i rachunkowych, zgodnie z właściwymi przepisami przez okres 5 lat), wyłącznie w niezbędnym zakresie. W celach marketingowych dane są przechowywane przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Klienta sprzeciwu wobec takiego przetwarzania
KWP Donata Hermann zapewnia stosowanie należytych technicznych i organizacyjnych zabezpieczeń danych osobowych, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa przetwarzanym danym osobowym.
Klientom przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym zwrócenia się o udzielenie informacji o swoich danych lub przekazania kopii tych danych, przetwarzanych przez KWP Donata Hermann.
Klientom przysługuje prawo do poprawiania danych osobowych, w przypadku gdy dane te są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe.
Klientom przysługuje prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez KWP Donata Hermann. Sprzeciw „marketingowy” – Klient ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację – Klient ma także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest KWP Donata Hermann niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Należy wtedy wskazać szczególną sytuację, która uzasadnia zaprzestanie przez KWP Donata Hermann przetwarzania objętego sprzeciwem. KWP Donata Hermann przestanie przetwarzać dane Klienta w tych celach, chyba że wykaże, że podstawy przetwarzania przez KWP Donata Hermann danych są nadrzędne wobec praw Klienta lub też że dane są KWP Donata Hermann niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Klientom przysługuje prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych przez KWP Donata Hermann.
Klientom przysługuje prawo do żądania usunięcia danych osobowych.
Klientom przysługuje prawo do żądania przeniesienia danych osobowych do Klienta lub wskazanej osoby trzeciej.
Klientom przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych: Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Polska, tel. +48 22 53 10 440, strona internetowa: http://www.uodo.gov.pl
Pozyskane przez KWP Donata Hermann dane nie będą profilowane.

II POLITYKA COOKIES

KWP Donata Hermann nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies, jeżeli Klient wyraził na to zgodę.
Pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest KWP Donata Hermann.
Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Sklepu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
W ramach Sklepu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
„niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu;
pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, na przykład wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu;
„wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu;
„funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
„reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Sklepu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Sklepu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Operator Sklepu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Sklepu reklamodawców oraz partnerów.
Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:
piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych,
kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Strony.

Logowanie

Nie pamiętasz hasła?

Koszyk

Twój koszyk aktualnie jest pusty.